IStock 1215890710

MAG-DONATE

Vinfen salamat sa pagbabago ng buhay nang magkasama.

Ang aming mga clubhouse ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng isang komunidad na nakatuon sa paggalang at hinihikayat ang indibidwal na pagpili at kontribusyon. Suportahan ang iyong Clubhouse ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon para makinabang ang mga nabubuhay na may mga kondisyon sa kalusugan ng isip.